Minirenseanlæg renser dit spildevand og skåner miljøet og naturen

Minirenseanlæg etableres ved huse og sommerhuse uden adgang til det offentlige kloaksystem. I mange kommuner på Sjælland stilles der nu krav til rensning af spildevand. Ferdinan Entreprise ApS har stor erfaring med nedgravning af minirenseanlæg, som vi udfører for kunder i områderne omkring Ringsted, Slagelse, Haslev, Næstved og Vordingborg samt resten af Sjælland.

Har du overhovedet brug for et minirenseanlæg?

Bor du et sted, hvor det ikke er muligt at blive tilsluttet på det offentlige kloaknet, så kan en løsning være, at få nedgravet et minirenseanlæg.

Det er ikke noget du selv kan lave, da det kun er autoriserede kloakmestre, der må installere det. Har du et hus i det åbne land eller et sommerhus uden tilslutning til dette offentlige kloaknet, så lad Ferdinan Entreprise ApS anlægge et minirenseanlæg på din grund.

Vi udfører alt arbejdet med stor grundighed, så du er sikker på at få et godt resultat, der er udført korrekt og som holder i de mange år frem.​

Hvordan kan jeg spare penge på et minirenseanlæg?

Da etablering af minirenseanlæg ved dit hus eller sommerhus betragtes som en klimaforbedring, så kan du benytte håndværkerfradraget. Det er dog ikke hele beløbet der kan fratrækkes – kun arbejdslønnen.

Et minirenseanlæg til et enfamiliehus starter fra ca. 37.500 kr. inkl. moms. Har du en nabo, som også skal have etableret minirenseanlæg, så kan det betale sig at gå sammen om et lidt større anlæg og dele udgiften. På den måde kan du spare flere tusinde kroner.

Kontakt os og hør mere om minirenseanlæg

Er du i tvivl om, hvorvidt et minirenseanlæg er en optimal løsning for dig, kunne du tænke dig at høre mere om, hvordan det fungerer, eller ønsker du en pris på din opgave? Så er du altid velkommen til at kontakte os. I fællesskab finder vi den mest optimale løsning. Kontakt os på telefon 24 65 33 99 eller benyt vores kontaktformular. Så vender vi tilbage hurtigst muligt.​

Det siger kunderne om BioKube®

Vi valgte BioKube, fordi det bare virker, rent vand, økonomisk rentabelt, nem installation med små maskiner. Bare perfekt

Søren P. Hansen

Næstved

Vi valgte en BioKube, da vi ville tænke på miljøet. Vi har kun rosende ord at sige om BioKube anlægget. Anlægget kan tåle det hele.

Søren Madsen

Drøsselbjerg

Før vi fik en BioKube havde vi kun en bundfældningstank, der skulle tømmes hele tiden; det var forfærdeligt.

Erik Dines

Holmegaard

Vi valgte BioKube, da anlægget passede til 3 boliger med 10 personer. Det så simpelt ud, og det har vist sig at virke uden problemer overhovedet. Det larmer ikke, og ses næsten ikke.

Carsten Klausen

Ringsted

BioKube minirenseanlæg fra Ferdinan Entreprise ApS

Stor fokus på reetablering af arealer

Etablering af et minirenseanlæg indebærer en del gravearbejde og kørsel med tunge maskiner, hvilket ofte kan føre til mudder og ødelagte græsplæner og bede. Men sådan er det ikke når Ferdinan Entreprise ApS laver minirenseanlæg.

Når dit minirenseanlæg er installeret og vi har afsluttet opgaven, så vil dine grønne arealer, stier og indkørsler bære meget lidt præg af projektet. 

For ikke at ødelægge din græsplæne og/eller bede, så benytter vi køreplader, når vi skal have vores tunge maskiner frem til der hvor der skal graves. På det areal, hvor minirenseanlægget er gravet ned, vil vi typisk lægge græsfrø medmindre du ønsker noget andet.

Vores ønske er, at både minirenseanlæg og vores arbejde med at etablere det er næsten usynligt når projektet er færdigt.

Et minirenseanlæg er næsten usynligt i din have

Gode råd om minirenseanlæg

Spildevandet afledes til et nedsivningsanlæg . Nedsivningsanlægget består af en bundfældningstank, et minirenseanlæg, en fordelerbrønd og to fordelerledninger.

For at opnå den bedste funktion af anlægget, bør denne driftsvejledning følges:

Et minirenseanlæg er stort set usynligt efter etablering

Anbefalinger om minirenseanlæg

Det anbefales, at tegne en kontrakt med et lokalt slamsugerfirma, om en fast årlig tømningsordning. Selve minirenseanlæget serviceres af et af leverandøren anvist specialfirma. Adgang til minirenseanlæget holdes let tilgængelig og aflåst.

For at sikre den bedste drift af nedsivningsanlægget, bør du være opmærksom på følgende:

PRISEN FOR MINIRENSEANLÆG STARTER FRA

kun 37.500,- inkl. moms

Ferdinan Entreprise ApS tilbyder minirenseanlæg fra BioKube og Wavin. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt for uforpligtende tilbud

Med et minirenseanlæg installeret af Ferdinan Entreprise, er du sikret et veludført, holdbart og professionelt stykke arbejde, hvor kvaliteten altid er i top, hvor alt udføres efter en nøje planlægning. Ferdinan Entreprise er beliggende i Ringsted og kan derfor nemt komme ud til hele Sjælland.

Spørgsmål og svar om minirenseanlæg

 • Har du modtaget påbud om spildevandsrensning fra kommunen?

  Når et påbud om forbedret spildevandsrensning kommer ind med posten, medfører det ofte mange spørgsmål.
  Vi har prøvet at samle en lille guide, der forhåbentlig hjælper dig godt på vej.

  1. Du har fået påbud om at forbedre rensningen af spildevand på din ejendom. Du står nu overfor at skulle træffe en stor beslutning, der er af både økonomisk og miljømæssige vigtig karakter. Derfor råder vi dig til at sætte dig godt ind i tingene, før du træffer din beslutning. Både for miljøet og ikke mindst din egen pengepungs skyld. Hvis du er i tvivl vil Ferdinan Entreprise ApS altid kunne hjælpe dig.
  2. Hvilken renseklasse gælder for din ejendom?
   Renseklassen fremgår af dit påbud. Dette gemmer sig bag forkortelserne.
   O = Organisk rensning
   OP = Organisk rensning med phosfor fjernelse
   SO = Skærpet organisk rensning
   SOP = Skærpet organisk rensning med phosfor fjernelse
  3. Undersøg forskellige renseløsninger
   Der er betydelig forskel i pris og graden af fremtidssikring, og her vil et minirenseanlæg være den billigste løsning på lang sigt. Men der er også forskel på minirenseanlæg. Det er således ikke alle fabrikater, der senere kan opdateres med fosforfældning uden ombygning, hvis kommunen skærper udledningskravene. Med de løsninger Ferdinan Entreprise ApS tilbyder får du garanti for at minirenseanlægget rent faktisk virker og kan opfylde udledningskravene på langt sigt.
  4. Overvej om du kan danne et spildevandslag sammen med dine naboer
   Du bør også undersøge om dine naboer også har fået et påbud om at rense deres spildevand. Har de det, bør du tale med dem om muligheden for at anlægge en fælles renseløsning. Hvor det er praktisk muligt vil det næsten altid være billigere end en løsning for kun een ejendom.
  5. Offentlig kloakering
   Er din ejendom udpeget til kloakering, bør du finde ud af, om du har mulighed for at anlægge din egen renseløsning. Det skal du typisk søge om. Ved offentlig kloakering skal du således dels betale tilslutningsbidrag og arbejde på egen grund og derefter vandafledningsafgift. Her vil et minirenseanlæg næsten altid være billigere.

 • Hvordan virker et minirenseanlæg?

  I et minirenseanlæg/nedsivningsanlæg pumpes spildevandet fra bundfældningstanken til nedsivningsanlægget.

  Anlægget består af to fordelerrør på hver typisk 15 m, der er gravet ca. 60 cm ned i jorden. Herfra siver vandet gennem jordlagene, hvor affaldsstoffer nedbrydes eller bindes i jorden.

 • Hvem kan bruge et minirenseanlæg og hvad er afstandskravene?

  Nedsivningsanlægget kan bruges i alle renseklasser, men der er strenge afstandskrav til grundvand, søer, vandløb og drikkevandsboringer. Afstand der skal overholdes:

  • 15 m til egen vandboring
  • 15 m til øvrige vandboringer
  • 30 m til boringer der forsyner mindre end 10 ejendomme
  • 50 m til boringer der forsyner mindst 10 ejendomme

 • Hvornår er det en fordel at få etableret et minirensningsanlæg?

  Bor du et sted, hvor der ikke er mulighed for tilkobling på det kommunale kloaksystem, kan et minirensningsanlæg være løsningen for dig. Når du ikke er tilkoblet et kloaksystem, har du nemlig ikke mulighed for at aflede spildevand, som kan føres til de kommunale rensningsanlæg.

  Med et minirenseanlæg kan du derfor selv varetage rensning af spildevand på din grund. Er I flere i nabolaget, der ikke er tilkoblet kloaksystemet, er der også mulighed for at gå sammen om ét minirenseanlæg, som alle husstande i området benytter.

  Minirensningsanlæg kan både benyttes til parcelhuse og villaer, sommerhuse, nabolag, campingpladser, etageejendomme og lignende. Er du i tvivl, om et minirenseanlæg er den optimale løsning for dig, kommer vi gerne med vores vurdering.

 • Er et minirenseanlæg en miljøvenlig løsning?

  Når du vælger at benytte et minirenseanlæg til rensning af spildevand, får du i langt de fleste tilfælde en miljøvenlig løsning. Der findes forskellige typer, men mange af dem benytter bakterier til at rense vandet. Der bliver derfor ikke benyttet kemi, som ellers kan være skadeligt, hvis det bliver udledt i naturen.

  Derudover er du også med til at mindske belastningen på det offentlige kloaksystem. Den øgede mængde regn i Danmark er blandt andet med til at belaste kloaksystemet. Ved at lade dit spildevand blive renset i et minirenseanlæg er du derfor med til at forbedre forholdene i kloaksystemerne, således de får en længere levetid.

 • Hvad koster et minirenseanlæg?

  Prisen for et minirenseanlæg afhænger af, hvad dit behov er, og dermed hvor stort et anlæg der er optimalt i din pågældende situation. Det kan derfor variere fra situation til situation. Men prisen for et minirenseanlæg starter ved ca. 37.500 inkl. moms.

  En god måde at spare nogle penge på er ved at gå sammen i et spildevandslaug. Altså at I er flere i et område, der benytter det samme minianlæg. Der er selvfølgelig behov for et større anlæg, men det vil i langt de fleste tilfælde være billigere at gå sammen om ét stort anlæg i stedet for at købe hvert sit med et mindre omfang.

  Derudover vil serviceringsprisen for minianlægget typisk også blive mindre, når der kun er ét anlæg, der skal serviceres, frem for flere mindre.Vil du vide mere om vores priser på minirenseanlæg? Du er altid velkommen til at kontakte os. Så giver vi et uforpligtende tilbud, der er inklusive selve anlægget og montering.